Snažíme se o to, aby lidé s postižením mohli svobodně rozhodovat o svých věcech a nebylo zbytečně zasahováno do jejich práv.

Tento web jsme vytvořili, protože stále vnímáme nedostatek informací pro ty, kteří je nejvíce potřebují. Pro samotné osoby s postižením a pro jejich blízké. Zároveň budeme rádi, stane-li se dobrou pomůckou pro odborníky věnující se tematice opatrovnictví a způsobilosti k právním úkonům. Těšíme se na vaše názory a připomínky.


Liga lidských práv

Liga lidských práv se dlouhodobě věnuje právům osob se zdravotním postižením. Usilujeme o efektivní a úplnou implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Velmi kriticky se stavíme zejména vůči současnému systému omezování svéprávnosti. Snažíme se o to, aby lidé s postižením mohli svobodně rozhodovat o svých věcech a nebylo zbytečně zasahováno do jejich práv. Prostřednictvím mnoha svých činností ukazujeme nové cesty jak řešit situaci osob, které mají potíže při rozhodování o svých věcech.

Jak to děláme

  • Analyzujeme stávající situaci a navrhujeme nová řešení – tyto dokumenty publikujeme, stejně jako systémová doporučení, manuály pro veřejnost či odborné publikace.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají lidí se zdravotním postižením.
  • Spolupracujeme na reformách s ústředními orgány státní správy a nejen s nimi.
  • Školíme zejména zástupce veřejné správy, sociální pracovníky a další osoby z řad laické a odborné veřejnosti.