Statistická data

Liga se snaží pravidelně sledovat situaci týkající se omezování svéprávnosti. Proto vyhledává jak potřebná statistická data, tak podniká nezbytné kroky pro zjištění situace v praxi, ať již za pomoci rozhovorů se všemi zúčastněnými subjekty, tak i za pomoci studia různých materiálů nebo vlastním vedením případů.

Statistiky

Ministerstvo vnitra sdělilo aktuální počty živých osob s omezením svéprávnosti

  • k 19. 1. 2015 žilo v ČR 35 501 osob omezených ve svéprávnosti, s trvalým pobytem v ČR
  • k 3. 8. 2015 žilo v ČR 36 551 osob omezených ve svéprávnosti, s trvalým pobytem v ČR
  • k 31. 12. 2015 žilo v ČR 36 569 osob omezených ve svéprávnosti, s trvalým pobytem v ČR

Počet osob se zásahem do svéprávnosti se tak opět navýšil, a to skoro o tisíc osob. To svědčí o negativním trendu, který zvyšuje počet osob se zdravotním postižením, kterým je zasahováno do základních lidských práv. Vzhledem k přijetí nového občanského zákoníku by situace měla být zcela opačná.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo statistiky soudů, které vypovídají o zcela extrémním nárůstů počtu osob, které v roce 2015 obdržely nově status osoby omezené ve svéprávnosti nebo jim byl tento status opakovaně přiznán, případně omezení prodlouženo. Toto číslo pak v poměru k počtu využívaných alternativ svědčí o nerespektování proreformní politiky nastolené novým občanským zákoníkem.

Omezení svéprávnosti:

ke konci roku 2014 – 2 683 osob

ke konci roku 2015 – 5 577 osob

Změna omezení:  

ke konci roku 2014 – 864 osob

ke konci roku 2015 – 4542 osob

Prodloužení omezení:

ke konci roku 2014 –  307 osob

ke konci roku 2015 – 1 793 osob

Součet omezení:

ke konci roku 2014 –  3 854 osob

ke konci roku 2015 – 11 912 osob

Vrácení způsobilosti:

ke konci roku 2014 – 222 osob

ke konci roku 2015 – 689 osob