Co je předběžné prohlášení?

Předběžného prohlášení mohou nově využít osoby, u nichž je možno předpokládat, že v budoucnu nebudou schopny jednat tak, aby předpokládaly následky svého jednání. Využít tohoto institutu by měli zejména ti, u nichž se očekává, že se jim zhorší zdravotní stav, předběžné prohlášení je však praktické pro kohokoliv, protože nikdy nevíme, kdy se můžeme do podobné situace dostat např. vlivem úrazu nebo nečekaného onemocnění.

V předběžném prohlášení může jedinec stanovit, jak chce, aby byly spravovány jeho záležitosti, např. kde chce bydlet, co chce a nechce prodat, jak chce být léčen, dále může určit osobu, která má tyto záležitosti spravovat, a stejně tak může určit osobu, která by se v případě potřeby stala jeho opatrovníkem.

Předběžné prohlášení o tom, kdo a jak se má starat o majetek jedince, by mu mělo pomoci, aby nemusela být omezena jeho svéprávnost.

Předběžné prohlášení musí mít buď formu veřejné listiny ověřené notářem, nebo soukromé listiny, podepsané dvěma svědky, kteří nemají na prohlášení žádný zájem.