Právo volit

Omezení ve svéprávnosti již neznamená automatické omezení člověka v právu volit. Aby byl člověk takto omezen, muselo by být soudem vydáno rozhodnutí o omezení svéprávnosti i výslovně pro právo volit. Toto omezení je však v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Navíc, vzhledem k podmínkám pro omezení svéprávnosti je skutečně těžké si představit situaci, kdy by mohla být naplněna zákonná podmínka hrozby závažné újmy z toho, že jedinec mohl jít volit, a omezení svéprávnosti jako jediné možné řešení této situace.