Materiály Ligy lidských práv

 

Materiály našich kolegů

 

Odborné články ke stažení

 

Právní dokumenty

 

Organizace pracující s tématem svéprávnosti, opatrovnictví a podporovaného rozhodování

  • Quip – organizace zabývající se vzděláváním v sociální práci a službách, a poskytující individuální poradenství, podporu a vedení znevýhodněným lidem.
  • Instand – institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách.
  • Skok do života – obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.
  • SPMP ČR – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
  • Veřejný ochránce práv – Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.