Snažíme se o to, aby lidé s postižením mohli svobodně rozhodovat o svých věcech a nebylo zbytečně zasahováno do jejich práv.

 

V Lize lidských práv se dlouhodobě věnujeme právům osob se zdravotním postižením. Usilujeme o efektivní a úplnou implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Velmi kriticky se stavíme zejména vůči současnému systému omezování svéprávnosti. 

Snažíme se o to, aby lidé s postižením mohli svobodně rozhodovat o svých věcech a nebylo zbytečně zasahováno do jejich práv. Liga prostřednictvím mnoha svých činností ukazuje nové cesty, kterými lze řešit situaci osob, které mají potíže při rozhodování o svých věcech.

Jak to děláme:

  • Analyzujeme stávající situaci a navrhujeme nová řešení – tyto dokumenty publikujeme, stejně jako systémová doporučení, manuály pro veřejnost či odborné publikace. 
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají lidí se zdravotním postižením.
  • Spolupracujeme na reformách s ústředními orgány státní správy a nejen s nimi
  • Školíme zejména zástupce veřejné správy, sociální pracovníky a další osoby z řad laické a odborné veřejnosti.

I  decide!

Tento web jsme vytvořili, protože stále vnímáme nedostatek informací pro ty, kteří je nejvíce potřebují. Pro samotné osoby s postižením a pro jejich blízké. Zároveň budeme rádi, stane-li se dobrou pomůckou pro odborníky věnující se tematice opatrovnictví a způsobilosti k právním úkonům.

Web vznikl v rámci projektu I decide!, který finančně podpořila Americká ambasáda v Praze. Projekt I decide! Liga lidských práv realizovala od léta 2015 do 30. června 2016. V rámci projektu proběhla také setkání s osobami se zdravotním postižením, jejich rodinami i širokým spektrem odborníků.