Kdy přichází v úvahu smlouva o zastoupení členem domácnosti?

Uzavře-li člověk smlouvu o nápomoci, je tato osoba za pomoci podpůrce ještě schopna právně jednat. Smlouva o zastoupení členem domácnosti přijde na řadu tehdy, kdy člověku duševní choroba brání právně jednat a nemá jiného zástupce.

Tato smlouva opět vyžaduje schválení soudu po tom, co zástupce vhodným způsobem vyrozumí zastupovaného, že ho bude zastupovat a následky tohoto zastoupení. Zastupovaný musí se zastoupením souhlasit a soud musí zjistit jeho názor, než smlouvu schválí.

Zástupcem může být rodič, prarodič, sourozenec, manžel, partner, potomek, nebo člen domácnosti, který s ním žije alespoň 3 roky.

Zástupce chrání zájmy zastupovaného, i kdyby měl plnit zvláštní přání zastoupeného, neodporuje-li to dle zdravého rozumu jeho zájmům, spravuje jeho běžné záležitosti, může hospodařit s jeho penězi podle toho, jak to odpovídá životním poměrům zastupovaného, nejvýše však do jeho životního minima. Zástupce nesmí dát souhlas k zásahu do tělesné nebo duševní integrity zastupovaného.

Zastoupení členem domácnosti zanikne, jestliže jej zastupovaný odmítne, zástupce se sám své funkce vzdá nebo jestliže osobě stižené duševní poruchou bude ustanoven opatrovník.