ALTERNATIVY K OPATROVNICTVÍ

Oblast opatrovnictví dospělých a novýchalternativ k opatrovnictví jsou oblasti, které v rámci nové právní úpravy prošly výraznou změnou. Nové přístupy obsažené v zákoníku navazují na mezinárodní lidskoprávní dokumenty, zejména pak na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Nový občanský zákoník se přiklání k principům podporovaného či asistovaného rozhodování. Východiskem je skutečnost, že každá osoba je schopna se rozhodovat, avšak může potřebovat větší či menší míru podpory.

Těmito alternativami jsou nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti.