Rodičovská odpovědnost

Rozhoduje-li soud o omezení ve svéprávnosti člověka, který má dítě, má se zároveň zabývat i jeho rodičovskou odpovědností. Pro omezení člověka v rodičovské odpovědnosti je však vždy nutné výslovný výrok soudního rozhodnutí, případně další rozhodnutí vedené v řízení o nezletilých dětech. Výkon rodičovské odpovědnosti po dobu daného omezení svéprávnosti zcela pozastaven, ledaže soud rozhodne, že se rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon povinností a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem. Soudy by tedy měly být v případě tohoto omezování zvláště obezřetné, aby nedocházelo k extrémním zásahům do práv osob s postižením a jejich dětí.